Podzimní FALKENSTEIN

07.11.2015 22:57

     Pár podzimních obrázků z půvabné vinařské obce Falkensteinu, jež leží v severní části vinařské oblasti Weinviertel v Dolních Rakousích. Z hlediska vinařského byla tato obec kdysi velmi důležitou, neb zde sídlil tzv. horní úřad s kompetencí pro záležitosti ve všech otázkách týkajících se vinařství a to v prostoru mezi Vídní a Brnem.
     Jeho dominantu, již z hlavní silnice spojující Mikulov s Vídní vidoucí, tvoří stejnojmenný hrad, nyní zřícenina. Tu doporučuji, stejně jako celou vesničku s velmi příjemnou vinařskou uličkou Oagossn, k návštěvě.
      Fotografie můžete shlédnout zde...